Om DMF Svendborg

Et kort indblik i vores historie og vores forening

Historie

Afdelingen blev stiftet d. 22. april 1906 som Svendborg Orkesterforening,  og blev lagt ind under DMF i 1911, der nu består af 24 lokalafdelinger på tilsammen ca. 5.400 medlemmer.

Svendborg afd. har pr. 11/1 2024, 77 medlemmer der repræsenterer næsten alle genrer indenfor det musikalske område, og vi ligger i tæt samarbejde med de to andre fynske afdelinger nemlig Fyens Stift samt Odense afdelingen.

Generalforsamlinger

Afdelingen følger DMF’s standardlove og afholder generalforsamling den første søndag i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25% af afdelingens medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af dagsorden og formulerede forslag til behandling.

Bestyrelsen er da forpligtet til at indkalde generalforsamlingen til afholdelse senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Næste generalforsamling holdes søndag den 2. marts 2025 på Hotel Troense kl. 15.00

Kontingent

F – medlemskab koster i dag 473,- kr. pr. md. fordelt med 363, – kr. til hovedforbundet og 110,- kr. i lokalkontingent. Betegnelsen dækker over “fuldt kontingent, – men uden A – kasse” og benyttes af de fleste af afdelingens medlemmer.

Unge, seniorer og medlemmer under uddannelse kan  ansøge om lavere kontingent. Se nærmere på

Kontingent for unge

Op til kr.6.000 årligt  i fagforeningskontingent er fradragsberettigede.

Hvorfor er du medlem?