[ultimate_heading main_heading=”Om DMF Svendborg” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:40px;” main_heading_line_height=”desktop:50px;” sub_heading_line_height=”desktop:28px;”]Et kort indblik i vores historie og vores forening[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”Historie” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”3″ main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:36px;” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;” line_width=”80″ spacer_margin=”margin-bottom:30px;” el_class=”accent-border-color” sub_heading_line_height=”desktop:28px;”]Afdelingen blev stiftet d. 22. april 1906 som Svendborg Orkesterforening,  og blev lagt ind under DMF i 1911, der nu består af 24 lokalafdelinger på tilsammen ca. 5.400 medlemmer.

Svendborg afd. har pr. 11/1 2024, 77 medlemmer der repræsenterer næsten alle genrer indenfor det musikalske område, og vi ligger i tæt samarbejde med de to andre fynske afdelinger nemlig Fyens Stift samt Odense afdelingen.[/ultimate_heading]

[ultimate_heading main_heading=”Generalforsamlinger” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”3″ main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:36px;” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;” line_width=”80″ spacer_margin=”margin-bottom:30px;” el_class=”accent-border-color” sub_heading_line_height=”desktop:28px;” margin_design_tab_text=””]Afdelingen følger DMF’s standardlove og afholder generalforsamling den første søndag i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25% af afdelingens medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af dagsorden og formulerede forslag til behandling.

Bestyrelsen er da forpligtet til at indkalde generalforsamlingen til afholdelse senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Næste generalforsamling holdes søndag den 2. marts 2025 på Hotel Troense kl. 15.00

[/ultimate_heading]

[ultimate_heading main_heading=”Kontingent” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”3″ main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:36px;” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;” line_width=”70″ spacer_margin=”margin-bottom:30px;” el_class=”accent-border-color” sub_heading_line_height=”desktop:28px;”]F – medlemskab koster i dag 473,- kr. pr. md. fordelt med 363, – kr. til hovedforbundet og 110,- kr. i lokalkontingent. Betegnelsen dækker over “fuldt kontingent, – men uden A – kasse” og benyttes af de fleste af afdelingens medlemmer.

Unge, seniorer og medlemmer under uddannelse kan  ansøge om lavere kontingent. Se nærmere på

Kontingent for unge

Op til kr.6.000 årligt  i fagforeningskontingent er fradragsberettigede.[/ultimate_heading]

[ultimate_heading main_heading=”Hvorfor er du medlem?” main_heading_color=”#ffffff” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”4″ line_color=”” main_heading_font_size=”desktop:40px;” main_heading_line_height=”desktop:50px;” main_heading_margin=”margin-bottom:15px;” sub_heading_line_height=”desktop:28px;” line_width=”100″ el_class=”accent-border-color” spacer_margin=”margin-bottom:60px;”][/ultimate_heading]